Kontrollkod för inloggning.
Se registreringsbevis del 1/Tekniska delen, fyrsiffrig kod.